EFS i Furulund Öjersjö församling

Välkommen till EFS i Furulund och Öjersjö församling. EFS är en väckelse- och missionrörelse inom Svenska kyrkan. EFS vill bidra till kyrkornas arbete genom att:

  • arbeta med att stödja enskilda personers kristna tro
  • inspirera människor att läsa bibeln och samtala om sin tro
  • skapa ett personligt engagemang för mission, både på hemmaplan och internationellt
  • betona lekmannaskap, att alla kristna ansvarar för kyrkans uppdrag,
  • ordna mötesplatser inom kyrkan där de ovanstående punkterna kan förverkligas

Medlemskap och stöd

Bli medlem och var med och förändra! skicka ett mail till styrelsen @ efsfurulund.se med dina uppgifter och få också vårt nyhetsbrev.

Om du vill stödja EFS-föreningens arbete i Furulunds och Öjersjökyrkan, kan du använda vårt Plusgiro 60 85 38 – 5 eller Swish: 123 657 1236. Pengarna går oavkortat till vårt arbete lokalt och internationellt.

Historia

I början på 1980-talet bildades en EFS-förening i Timmerslätt. Ett tidigt mål hos medlemmarna var att få ett nära samarbete med Partille församling. När så Furulunds församlingsgård byggdes flyttade både EFS och Svenska kyrkan in i huset. Samarbetet, som var nedtecknat i en ”Överenskommelse”, bestod i att Partille Församling stod för lokal och präst, samt barnarbetet. EFS bjöd in talare till en del av gudstjänsterna, stod för ungdomsarbetet, scouter, värdgrupper och hade en halvtids ungdomskonsulent anställd. Vid flera tillfällen hade EFS-föreningen även skolteam, som arbetade årsvis i Björndammen/Furulundsområdet. Kollekterna, förutom rikskollekterna, gick till EFS verksamhet och till största delen till ungdomskonsulenttjänsten.

När kyrkorådet tog beslut om att Furulundskyrkan skulle byggas blev gudstjänstfirarna i Furulunds församlingsgård mycket glada. Det hade börjat bli trångbott, speciellt på familjegudstjänsterna. På samma gång uttrycktes en önskan hos många EFS:are att fördjupa gemenskapen och samarbetet med Partille Församling. En arbetsgrupp med representanter från både EFS styrelse och kyrkorådet, samt kyrkoherden, arbetade så fram ett förslag på en ny samarbetsform: Ett samarbetsavtal med ett samarbetsråd som gemensamt organ. Ett förslag på ekonomiskt avtal bifogades avtalet. Både kyrkorådet, kyrkoherden och EFS-föreningen i Furulund godkände avtalet. Om du vill läsa avtalet kan du be någon av de anställda eller någon i EFS styrelse visa dig det.

Mission

EFS i Furulund Öjersjö församling stöder flera olika missions projekt

  • EFS internationella mission bedrivs i samarbete med lokala kyrkor och organisationer i östra Afrika, Mellanöstern och centrala Indien. EFS tror på alla människors förmåga att själva bidra till förändring och själva fatta beslut om sina egna liv.är holistisk, det vill säga den bygger på en helhetssyn på evangeliet och människan. EFS internationella mission har tre prioriterade områden; evangelisation, utbildning och diakoni.
  • Tanzania. Kidilo är en liten by på den Tanzaniaska landsbygden. Från regionhuvudorten Iringa kör man huvudvägen mot Dar-el-Salam kommer efter ca en halv timme till staden Ilula med dess sjukhus som grundades av EFS missionären Greta Uhlin år 1938. I Ilula svänger man av huvudvägen och färdas vidare på oasfalterade vägar i under goda förhållanden ca 1,5 timmar tills man kommer fram till byn Kidilo. Under åren har EFS i Furlunds församling varit med och stöttat ett flertal projekt i byn Kidilo: Kyrkobyggnad, Pastorsbostad, Skolbyggnad, Toalettbyggnader, Brunn och pumphus för rent vatten. För närvarande är vi med och bidrar till att ett mobil sjukvårdsteam regelbundet besöker byn.
  • Kosovo Mission Group stöttar arbete bland ungdomar i Kosovo, nödhjälp till mat och kläder, ungdomscentra, församlingsplantering samt ett antal 2nd hand butiker. Kosovo mission group består av Pingstkyrkorna i Grästorp, Lidköping, Sollebrunn, Vallhamra, kyrkorna i Furulund och Öjerjsö samt 2nd hand projekten AGAPE, FA-fyndet, PK Second Hand och Östhjälpen. Läs mer om mission i Kosovo här.
  • Manila i Filippinerna. Här stöder EFS missionärerna Sara och Jojo Dalisay som med utåtriktat kristet arbete, utbildning, självförsörjningsprogram och andra sociala insatser vill vara med och göra skillnad. Visionen är att vi vill att människor ska få uppleva förvandling inom olika livsområden, både andligt, fysiskt, socialt och ekonomiskt. Dalisays arbetar i ett fattigt område i utkanten av Manila med församlingsbyggande arbete. De vill att kyrkan ska nå ut i området och vi erbjuder olika aktiviteter som t.ex. fritidsaktiviteter för barnen, läger och läxhjälp.

Föreningsinformation

För årsmöteshandlingar besök denna sida (lösenord krävs)