Kontakt församlingsläger

Har du frågor kring församlingslägret kontakta:

Daniel Kaiberger
Mobil: 0709-27 63 08
E-post: daniel.kaiberger@svenskakyrkan.se

————————————————————————–

Frågor kring anmälan och betalning:

Josef Pålsson
Mobil: 0768-67 94 56
E-post: josef@palsson.net