Robin Hood-kassan

Ingen ska behöva avstå från att åka med på lägret på grund av att man inte
har råd att betala lägerkostnaden! Vi vill att alla ska kunna följa med!

Ni som känner glädje och har möjlighet att betala lite mer, är varmt
välkomna att göra det i samband med er anmälan!

Familj och vuxen som behöver sponsring av delar av kostnaden kontaktar
någon av våra diakoner, Helen Sten, eller Elisabeth Thorsén, så hjälper de
dig. Är du tonåring kontaktar du Kristoffer Sten.

  • Helen Sten, helen.hedman.sten@svenskakyrkan.se 0703-403262
  • Elisabeth Thorsén, elisabeth.thorsen@svenskakyrkan.se 0709-276319
  • Kristoffer Sten, kristoffer.sten@svenskakyrkan.se 0705-767202