Angående priser för lägret

Utifrån förra årets utvärderingar framkom det att flera tyckte att lägret var för dyrt
och att maten och login var för enkel. För det första vill vi tacka dig för dina ärliga
åsikter. Vi vill understryka att vi gör allt för att hålla nere priserna så mycket som
möjligt. Därav bjuds det på mat i samma klass som förra året. Trots ökade kostnader för logi, el och mat har vi endast behövt höja priset marginellt för vuxna. Samtidigt har vi kunnat sänka priset för barnen och även kunna erbjuda ett superbilligt pris för ungdomar och studenter i Sjöstugan 4 & 6. Vi hoppas att innehållet av gemenskap, lovsång, undervisning, upplevelser och Gudstjänster väger upp enkelheten i det övriga.

Vi gör denna festhelg tillsammans!